CentBrowser Forum

Full Version: eagleget 32 plugin
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
merhaba,
eagleget indirme programını kullanmaya başladım ve beğeniyorum...syafalarda eagleget plugin uyarısı verdiği için eagleget32 plugin i '' allowed alway to run'' yaptım...Bu plug in çalışır hale getirmeme Emniyet (privacy) açısından ne gibi sorunlara yer açabilir?
İyi çalışmalar
Merak etme.Güvenli eagleget eklentileri izin vermek için.
(12-09-2015, 08:52 AM)CentBrowser Wrote: [ -> ]Merak etme.Güvenli eagleget eklentileri izin vermek için.

teşekkürler!...