CentBrowser Forum

Full Version: Daha fazla Türkçe çeviri rica ediyorum
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Cent Browser yıllardır kullanıyorum ve çok memnunum. Özellikle portable olanı inanılmaz kullanıcı dostu. Yalnız sizden ricam ayarlarda daha fazla Türkçe kelme olmasını istiyorum.